FFAB är ett företag i svets- & montagebranschen som har funnits i
Stenungsund sedan 1973 under namnet AFAB (Alonzo Fahler AB).
Sommaren 2004 tog Frank Fahler över företaget. Företaget utför
arbeten i hela Sverige.
 

   

   

Webmaster